Makaronizm

makaronizm [fr. < wł.], termin specyficznie pol.; obcy wyraz, zwrot lub forma gramatyczna wplecione do zdań w języku rodzimym (np. elementy łac. w polszczyźnie XVII i XVIII w.).